Escola Santa Fe

Una escola 1-12

cm: l’ukulele a l’aula de música

Des de fa tres anys que s’ha iniciat el projecte Quatre Cordes a l’àrea de música. S’inicia a cicle mitjà i es continua a cicle superior. Aquest projecte es basa en l’aprenentatge de l’ukulele per la qual cosa s’aprenen i s’adquireixen els continguts de música a partir d’una manera vivencial com és aprendre a tocar l’instrument.

El fet de ser un instrument petit i amb només quatre cordes, fa que tingui moltes possibilitats. Un altre avantatge és que es pot tocar qualsevol melodia mitjançant el punteig o acompanyar les cançons amb els diferents acords.

Aquest any, com que s’ha iniciat l’alumnat de cicle mitjà, hem treballat els acords bàsics DO-SOL-FA i a partir d’aquí hem començat a acompanyar algunes cançons. Al mateix temps, també s’han interpretat cançons senzilles a partir del punteig de les cordes.

Arran d’aquestes activitats, hem anat jugant amb la dinàmica de la classe, és a dir, hem fet propostes que implicaven que tothom tingués un rol definit. Per exemple, la classe es dividia en dos grups on cadascú d’ells feia una cosa diferent: un grup puntejava una melodia i l’altre rasguejava l’acord corresponent.

A mesura que l’alumnat vagi avançant, anirem ampliant els acords per tal que acompanyin altres tipus de cançons que aniran aprenent.

Perquè pugueu veure un tastet de tot això que fem, entreu a la zona restringida.

Àrea protegida

Aquest apartat està protegit amb contrasenya.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2022 Escola Santa Fe

Autor Anders Norén