Escola Santa Fe

Una escola 1-12

Equip docent

Educadora d’I1-I2: Judith Garzón                                                          (judith.garzon@escolasantafe.cat)

Tutora a P3 i especialista d’anglès: Laia Teixidor (laia.teixidor@escolasantafe.cat)

Tutora a P4-P5 i especialista d’anglès: Lluïsa Roura (lluisa.roura@escolasantafe.cat). Substituïda per la Salomé Rekas (substitucions@escolasantafe.cat).

Mestra a P4-P5: Laura Costa (laura.costa@escolasantafe.cat)

Tutores a CI: Carme Sala (carme.sala@escolasantafe.cat) i Mireia Lloveras que també fa d’especialista de música (mireia.lloveras@escolasantafe.cat)

Mestra de CI i especialista d’anglès: Sílvia Martínez (silvia.martinez@escolasantafe.cat)

Tutor de CM i especialista de música: Nando Cano                        (nando.cano@escolasantafe.cat)

Mestra de CM i especialista d’anglès: Mireia Pàmies (mireia.pamies@escolasantafe.cat)

Tutores de CS: Jordi Garcia (i especialista d’educació física) i Nati Castanyer

(jordi.garcia@escolasantafe.cat i nati.castanyer@escolasantafe.cat)

Mestra de religió: Núria Ponsatí                                                            (nuria.ponsati@escolasantafe.cat)

Equip directiu

Secretària i mestra a infantil: M. Àngels Oliveras (mangels.oliveras@escolasantafe.cat)

Cap d’estudis i mestre a primària: Jordi Roura (jordi.roura@escolasantafe.cat)

Directora i mestra a primària: Marissa Mitjà  (marissa.mitja@escolasantafe.cat)

© 2022 Escola Santa Fe

Autor Anders Norén